İletişim

Hakkımda
Hakkımda

Dr. Zeynep Yasavur Hürkal

Op. Dr. Zeynep YASAVUR Ankara’da doğdu. İlk ve ortaöğretimini Ankara’da tamamladı. Üniversite sınavında derece yaparak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni kazandı ve ardından onur belgesi ile mezun olarak 2012 yılında doktor oldu. Girdiği TUS sınavında başarılı olarak çok sevdiği memleketi Ankara’ya döndü.

Ankara Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilimdalı’nda birbirinden değerli hocalardan eğitim alarak 2017 yılında Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı oldu. Asistanlığı süresince pek çok estetik ameliyatta bulunarak ve uygulayarak mesleki tecrübesini arttırdı.

Mecburi hizmet yükümlülüğü nedeni ile Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2018-2021 yılları arasında çalıştı. 2021 yılından itibaren estetik cerrahi ağırlıklı olarak hizmet vermektedir.

Üyelikler:

Ankara Tabip Odası Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
Estetik Plastik Cerrahi Derneği

Uluslararası Yayınlar:

1. Serel S, Tuzlalı ZY, Akkaya Z, Uzun Ç, Kaya B, Bayar S. Physical Effects of Unilateral Mastectomy on Spine Deformity. Clin Breast Acncer. 2016 Oct pii: S1526-8209(16)30368-8. doi: 10.1016/j.clbc.2016.10.004.

Ulusal Yayınlar:

1. Tuzlalı Z, Demir E, Serel S. Yara Bakımı ve Hemşirelik Yaklaşımı. İleti Hemşire Bülteni, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2016; 18; 27-32.
2. Tuzlalı Z, Kaya B, Gültan SM. Aşı Sonrası Kolda Pilomatrikoma: Olgu Sunumu. Turk J Plast Surg 2017; 25(3): 150-3.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. Serel S, Yasavur Z, Akkaya Z, Uzun C, Bayar S. Physical Effects of Unilateral Mastectomy On Spine Deformity. 26th EURAPS Annual Meeting, May 28-30, 2015. Edinburgh-United Kingdom
2. Tuzlalı Z, Kaya B, Serel S. How Did a Radionecrosis Become A Life Theatening Problem? A Case Report. 13th Congress of the European Federation of Soceities for Microsurgery, April 21-24, 2016. Antalya-Turkey.
3. Kaya B, Alpat SE, Kahiloğulları G, Tuzlalı Z, Ünlü MA. Repair of Meningomyelocele Defects Using the Perforator Island Flaps. 9th Congress of World Society for Reconstructive Microsurgery (WSRM 2017). 14-17 June, 2017, Seoul – South Korea.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. Tuzlalı Z, Serel S. Ailesel Multipl Trikoepitelyomalı bir Olguda Bazal Hücreli Karsinom Birlektiliği. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı. 4 – 7 Kasım 2015, Ankara.
2. Serel S, Uzun Ç, Tuzlalı Z, Çoruh AG, Aydınlı Y, Sezgiç M. Diep Öncesi Çekilen BT Anjiografide Saptanan Rastlantısal Pankreas Kanseri. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı. 27 – 30 Ekim 2016, Antalya.
3. Hameed M, Billur D, Bayram P, Kaya B, Serel S, Tuzlali Z. Heparin ve Metamizol Sodyumun Yağ Grefti Yaşayabilirliği Üzerine Etkisi. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı. 27 – 30 Ekim 2016, Antalya.
4. Serel S, Aydınlı Y, Tuzlalı Z, Sezgiç M, Kaygusuz G, Heper AO. İmmun Yetmezlik Olmayan Hastada İntestinal Lenfomanın Nadir Görülen İlk Bulgusu: Oral Kavitede Kronik Yara. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı. 27 – 30 Ekim 2016, Antalya.
5. Tuzlalı Z, Aydınlı Y, Sezgiç M, Serel S. Kısmi Kalınlıkta Deri Greft Donör Alanı Komplikasyonu: Hipergranülasyon olgu Sunumu. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı. 27 – 30 Ekim 2016, Antalya.
6. Aydınlı Y, Sezgiç M, Tuzlalı Z, Kaya B, Gültan SM, Serel S. Meme Küçültme Hastalarında Preoperatif Görüntüleme Sonuçlarının Histopatolojik Tanılarla Uyumunun Karşılaştırılması. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı. 27 – 30 Ekim 2016, Antalya.
7. Tuzlalı Z, Sezgiç M, Aydınlı Y, Kaya B, Serel S. MHC Class-II Eksikliği Olan Hastaya Burun Epitezi Uygulaması. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı. 27 – 30 Ekim 2016, Antalya.
8. Kaya B, Alpat SE, Kahiloğulları G,  Tuzlalı Z, Ünlü MA. Meningomyelosel Defektlerinin Perforator Ada Flepler ile Onarımı. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı. 27 – 30 Ekim 2016, Antalya.
9. Tuzlalı Z, Sezgiç M, Aydınlı Y, Kaya B, Serel S. Amputattan Alinan Greft ile Doku Defekt Onarimi: Olgu Sunumu”. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı. 11-14 Ekim 2017, Antalya.
10. Serel S, Tuzlalı Z, Aydınlı Y, Sezgiç M, Bahadır GG, Çakmak M. Sakral Bolgede Dev Teratom Perforator Flepler Ile Onarim: Olgu Sunumu”. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı. 11-14 Ekim 2017, Antalya.
11. Aydınlı Y, Sezgiç M, Tuzlalı Z, Kaya B, Serel S, Gültan SM. Nadir Bir Kimyasal Yanık Etkeni: Taze Sarımsak. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı. 11-14 Ekim 2017, Antalya.
12. Aydınlı Y, Tuzlalı Z, Sezgiç M, Özbek MR. Parmağın Az Görülen Yumuşak Doku Tümörü: Epidermal İnklüzyon Kisti. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı. 11-14 Ekim 2017, Antalya.


Katılınılan Bilimsel Aktiviteler:

1. Deney Hayvanları kullanım Sertifikası Eğitimi. Ankara Üniversitesi, 3-12 Kasım 2014, Ankara.
2. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı. Ankara Üniversitesi, 15-16 Kasım 2014, Ankara.
3. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği   Kış  Sempozyumu 2015, 12 – 15 Mart 2015, Kars.
4. 4th EURAPS Research Council  Meeting, May 27-28, 2015. Edinburgh-United Kingdom
5. 26th EURAPS Annual Meeting, May 28-30, 2015. Edinburgh-United Kingdom
6. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı. 4 – 7 Kasım 2015, Ankara.
7. 13th Congress of the European Federation of Soceities for Microsurgery, April 21-24, 2016. Antalya-Turkey.
8. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 2. Yüz Estetiği Kursu 5-7 Mayıs 2016, Ankara.
9. “Microsurgery Course on Vascular Anastomoses, COURSE HELD BY FRAU ROSMARIE FRICK Supported by Department of Neurosurgery Policlinico di Monza, Animal Facility – Pavia University Botta 2 Building Via Ferrata, 9 , 17-20 May 2016, Pavia- Italy.
10. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı. 27 – 30 Ekim 2016, Antalya.
11.  9th Congress of World Society for Reconstructive Microsurgery (WSRM 2017). 14-17 June, 2017, Seoul – South Korea.
12. Uluslarası Gözlemci Eğitim Programı.   Asan Medical Center , Plastik Cerrahi , 19 Haziran – 17   Temmuz , Seul – Güney Kore.
13. Seoul Rhinoplasty Forum. 2 Temmuz 2017, Seul – Güney Kore.

X